НАМА̀ЗВАНЕ

НАМА̀ЗВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намазвам и от намазвам се. В кожата на видрата има много жлези, които излъчват голямо количество мазнина за намазване на козината, за да не пропуска вода. П. Петков, СП, 14. Кожата се намазва добре с мехлема, а сутрин се напудря с пудрата. Намазването и напудрянето трябва да се прави особено обилно.

Списък на думите по буква