НАМА̀ЗУВАНЕ

НАМА̀ЗУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намазувам и от намазувам се; намазване.

Списък на думите по буква