НАМА̀ЛВАНЕ

НАМА̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от намалвам; намаляване1.

Списък на думите по буква