НАМАЛЀН

НАМАЛЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от намаля̀ като прил. Който има по-малки размери, количество, степен и др., отколкото е имал преди; смален, снижен. Автомобилът премина моста и с намалена скорост бавно се приближаваше насам. Кр. Григоров, ОНУ, 150. Дойдоха и другите и веднага се разбра, че загубите на ротата са обезпокоителни. Можеха ли да посрещнат с намалените си сили нова атака? П. Вежинов, НС, 58. Намалени цени. Намалена тарифа. Намален работен ден. // Разг. Умален. Ако и в твърде намален вид, те [фотографическите снимки] все дават понятие за историческите костюми. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 100-101.

Списък на думите по буква