НАМАЛЀНИЕ

НАМАЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. Намаляване. Обещавай, обещавай на населението, .. — направа на пътищата му, намаление на данъка му. Ив. Вазов, Съч. VI, 187. На туй отгоре във фабриката непрекъснато се говорело за близко съкращаване на работници, за намаление на надниците или за работа през ден. Д. Бозаков, ДС, 78. Едно наскърбително намаление .. са е забележило в броя на слушателите тази година. Ч, 1875,

кн. 10, 438. Намаление на облачността. Значително намаление на цената.

Използувам намалението. Разг. Получавам някакви облаги благодарение на временно благоприятни за нещо обстоятелства.

Списък на думите по буква