НАМАЛЀЯ

НАМАЛЀЯ. Вж. намалявам1 и намалвам.

Списък на думите по буква