НАМАЛЯ̀ВАМ

НАМАЛЯ̀ВАМ1, -аш, несв.;намалѐя, ‑ѐеш, мин. св. намаля̀х, прич. мин. св. деят. намаля̀л, -а, -о, мн. намалѐли, св., непрех. Ставам по-малък или по-малко (по размер, степен, количество) в сравнение с преди. Противоп. нараствам. Места [реката] намаля, почти пресъхна. Й. Йовков, Разк. II, 87-88. Ветров: Трябва да знаете, че досега по-известните златни мини са на изчерпване, златото от ден на ден намалява. Ст. Костов, Избр.тв, 445.Покъщнината на бабичката от ден на ден намалявала. П.Р. Славейков, ЕБ (превод), 74. Към разсъмване гостите намалели. Чертогът се поизпразнил. Н. Райнов, КЧ II, 70. // За луна — преминавам в други фази след пълнолуние; нащърбявам се.

2. Ставам по-малък по степен, интензивност. Под връшник в огнището могат да се пекат баници, пити. Когато силата на жарта намалее, в нея могат да се пекат картофи. Л. Петров и др., БНК, 61. Движението намаляваше, колкото се отдалечаваха от средището на града. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 130. От средний пояс, който са нарича екватор, дори до полюсите горещината намалява. ПОС (превод), 16. // За звук, шум, вятър и др. — ставам по-слаб, с по-малка сила; отслабвам. Противоп. засилвам се, усилвам се, нараствам. От това, че Райко се появи на трема или пък че хората се измориха да се провикват, врявата намаля. Ст. Загорчинов, ДП, 338. През късни нощи намалява / шумът неспирен в този град. Н. Фурнаджиев, ВД, 34.

3. За чувство, прихическо или физическо състояние — ставам по-слаб; отслабвам. Противоп. засилвам се, усилвам се, нараствам. Дано с възрастта ми намалее и страхът ми от тях [спомените], защото все пак споменът е не само литературен жанр. Т. Генов, ДОД, 48. Ако в неделя не излезеш да подишаш чист въздух, седмицата ще ти се види сива и тежка, а и работоспособността ти постепенно ще намалява. Д Кисьов, Щ, 351. Заедно с такива мисли и тревогата на Каржинова намаляваше. Ив. Вазов, Съч. IХ, 35.

НАМАЛЯ̀ВАМ

НАМАЛЯ̀ВАМ2, -аш, несв.;намаля̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Правя нещо да стане по-малко по размер, степен, количество и др. в сравнение с преди; смалявам, снижавам. Трамваят намаляваше хода си. М. Грубешлиева, ПП, 113. Признанието намалява наказанието. М. Марчевски, П, 125. Когато течностите се втвърдяват, намаляват обема си, а увеличават плътността си. Физ. Х кл., 1951, 75. Намалявам дължина на дреха. △ Намалявам усилията си.

2. Педаг. Само в съчет. с поведение. Наказвам ученик за провинение, като му снижавам оценката за поведение с една или повече единици. — Миналата година му намалиха поведението. Ако кара така, няма да го оправи и тази година. В. Бончева, АП, 60-61. намалявам се, намаля се страд.

Списък на думите по буква