НАМАЛЯ̀ВАНЕ

НАМАЛЯ̀ВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намалявам1. Намаляването на житейските нужди увеличава вътрешната свобода на Майстора. Е. Каранфилов, Б III, 87. Намаляване на издържливостта. Намаляване на дневните температури.

НАМАЛЯ̀ВАНЕ

НАМАЛЯ̀ВАНЕ2, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намалявам2 и от намалявам се; намаление. — Той е враг на конституцията. — Какъв враг, сиреч? — Той иска ограничението ѝ, как да ти кажа... намаляването на правата на народа. Ив. Вазов, Съч. VII, 98. Намаляване на цените. Намаляване на работния ден.

Списък на думите по буква