НАМА̀МВАНЕ

НАМА̀МВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намамвам и от намамвам се.

Списък на думите по буква