НАМА̀МЯНЕ

НАМА̀МЯНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намамям и от намамям се; намамване.

Списък на думите по буква