НАМА̀ХВАНЕ

НАМА̀ХВАНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от намахвам1 и от намахвам се.

НАМА̀ХВАНЕ

НАМА̀ХВАНЕ2, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от намахвам2; замахване.

Списък на думите по буква