НАМА̀ХНА

НАМА̀ХНА. Вж. намахвам2.

Списък на думите по буква