НАМА̀ЦВАМ

НАМА̀ЦВАМ, -аш, несв.;нама̀цам, ‑аш, св., прех. Разг. 1. Мацам, цапам, мажа нещо изцяло с някакво вещество; нацапвам. — Мари-и-и — подземеше някоя мома, — чухте ли, че оная вечер на Тинка Кунина намацали вратника с катран? Т. Влайков, НУ, 1885, кн. 7, 219.

2. Изцапвам, оцапвам, омацвам. Намацах обувките си с кал. намацвам се, намацам се страд. и възвр. Намацах се с боя.

НАМА̀ЦВАМ СЕ несв.;нама̀цам се св., непрех. Разг. Ставам мръсен, зацапан с нечистотии, петна и др.; измърсявам се, нацапвам се, изцапвам се, оцапвам се, измацвам се, омацвам се. Дрехите са се намацали с кал.

Списък на думите по буква