НАМА̀ЦВАНЕ

НАМА̀ЦВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от намацвам и от намацвам се; нацапване, омацване, измацване.

Списък на думите по буква