НАМЀКВАНЕ

НАМЀКВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намеквам1; намек.

НАМЀКВАНЕ

НАМЀКВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от намеквам2; омекване.

Списък на думите по буква