НАМЀКНА

НАМЀКНА1. Вж. намеквам1.

НАМЀКНА

НАМЀКНА2. Вж. намеквам2.

Списък на думите по буква