НАМЀЛВАНЕ

НАМЀЛВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от намелвам и от намелвам се; намилане.

Списък на думите по буква