НАМЀЛЯ

НАМЀЛЯ. Вж. намелвам и намилам.

Списък на думите по буква