НА̀МЕР

НА̀МЕР м. Остар. Намерение. Добровски бил дошъл в Цариград с намер да моли уйка си да го поддържа да довърши в Атина. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 308.

Списък на думите по буква