НАМЀРВАНЕ

НАМЀРВАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намервам и от намервам се; намиране, намирване, намярване.

НАМЀРВАНЕ

НАМЀРВАНЕ2 ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от намервам се; възнамеряване, намеряване.

Списък на думите по буква