НАМЕРЀНИЕ

НАМЕРЀНИЕ, мн. -ия, ср. Определено желание, замисъл или план за нещо, което следва да се извърши. За да се изяснят намеренията на българите, в лагера на Мамарчев бил изпратен майор Крилов. Н. Ферманджиев, РХ, 18. От собствените си грешки изпадам в отчаяние и честно си ги признавам. Нямам никакво намерение да се прикривам. Ив. Остриков, СБ, 61. — И с какво се занимавате, Маша? — С намерения .. — Искам да започна работа като чертожничка, за да уча задочно. С. Северняк, П, 256. Достойните ученици на великите апостоли стояле твърдо, претърпяле мъченията юнашки и не отказале са от своите намерения. КМБП, 61. Имам намерение да пътувам в провинцията.

Списък на думите по буква