НАМЀРЯ

НАМЀРЯ. Вж. намирам, намервам, намирвам и намярвам.

НАМЀРЯ

НАМЀРЯ СЕ. Вж. намирам се.

Списък на думите по буква