НАМЕРЯ̀ВАНЕ

НАМЕРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от намерявам; възнамеряване, намерване2.

Списък на думите по буква