НАМЀСТВАМ

НАМЀСТВАМ, -аш, несв.;намѐстя, ‑иш, мин. св. -их, св., прех. 1. Слагам, поставям нещо на съответното му място или по определен начин; нагласявам, нагласям. Наместваше плочите на покрива, за да не капе вкъщи, когато валят дъждовете. К. Калчев, ПИЖ, 26. Тя [Соня] .., наместваше в стъклената поставка на масата един свой портрет. Х. Русев, ПЗ, 51. Спиро беше бръснар, вадеше болни зъби, изкусно наместваше и изкълчени кости. Д. Талев, ГЧ, 28. Отпуснах чука. Наместих болт в гнездото му, започнах да го затягам с монтьорския ключ. Бл. Димитрова, ПКС, 70.

2. Остар. и диал. Замествам, заменям. Питателното вещество [в храната] е потребно, за да расте тялото и за да намества частиците, които тялото непрестанно губи. НКАФ (превод), 47. Когато на нива, която инак би ся оставила на угар, ся сее детелина или друга трева, тогава ся добива храна за добитъка, а по това ся набира и тор, който може да намести угаренето. Лет., 1874, 262. "Защо — казват последователите на тая система — да не уничтожим частната собственост, та да я наместим с общепритежанието?" Ч, 1871, кн. 14, 423. Австрийската династия на испанския престол изгасна в 1700, та я намести Бурбонската династия. Й. Груев, З, 88.

3. Остар. Назначавам някого на някакъв пост, длъжност. Известявам ся, че у Филибе потребен бил още един учител български, ако е правда, то мола ви ся, сторете добро да ме наместите. АНГ I, 476. Преди две години при нас в Русчук изгониха учителите без всяка причина, по волята и каприза на еди-кого си чорбаджия, който налягаше .. да намести един старовремски учител, негов роднина и приятел. Н. Бончев, Съч., 88. Патриархът е молил везирина да земе фермана си назад ..; освен това, да изгони из Цариград българските свещеници и да дозволи на патриаршията да намести на тяхното място други. С, 1872, бр. 33, 261. // Стесн. Поставям някого на трон, престол, правя някого владетел; възцарявам. Българете влязоха у калето и наместиха Юстинияна на престола му. М, 1857, 70. Той го повикал в Цариград, оженил го за дъщеря си, нарекъл го български крал с имя Иван-Асен и му ся обрекъл да му даде войска, за да го намести в Търново на престола. Др. Цанков, КБИ, 87. Европейските царие щяха непременно да ся подигнат, за да наместят пак Бурбонската династия на френския престол. Лет., 1872, 192.

4. Остар. Настанявам, уреждам някого да постъпи в някакво учебно или друго заведение. Г-н Рачински, преди да отиде в Цариград, поиска да му съобщя, ако син ми е готов, да му го пратя, за да го намести в някое от учебните заведения в Росия. АНГ I, 33. Двамата ѝ покровителя ся решили най-после да наместят таз сирота жена в обществена болница. С. Радулов, ГМП ( превод), 31. А пак като глядаше, че детето ѝ има сръце да драще и да шари на что завърне, намести го в една типография. Й. Груев, СП (превод), 117-118.

5. Остар. Поставям, разполагам. Тукашната турска власт почнала е от някое си време да наместя стражи по Калемегдан [в Белград]. БДн, 1857, бр. 1, 3. И с все сръце седна да си .. дотъкмява машината, на която моделът, .., донесе, та го намести за показ в залата. Й. Груев, СП (превод), 30. Что им остало от пътеви иждивения пари, употребили ги да купят необходими вещи, които и наместили в мъничка горница, на един чардак. С. Радулов, ГМП (превод), 60. Аз не зная как може да не е имало в сандъчето, .., ония работи, за които ти пишах, че съм наместил вътре в него. АНГ I, 397. // Въвеждам, прилагам (Ал. Дювернуа, СБЯ). Парните машини еще не са наместени във всички работи. Ал. Дювернуа, СБЯ, 1321. намествам се, наместя се страд. Около 5-ия или 6-ия месяц захващат да излизат зъбите, числом 20, които подире падат и ся наместват чрез други. У, 1871, бр. 11 156.

НАМЀСТВАМ СЕ несв.;намѐстя се св., непрех. Разг. 1. Заемам някакво място, заставам по определен, по-подходящ начин. Той мълчешком изгледваше или мушкаше конете си, ако не се наместваха сами сгодно за впрягане. М. Георгиев, Избр. разк.,148. Миряна огледа .. изкривената от старост слива, на която се наместваха кокошките. Ем. Станев, ИК I и II, 191. — Щом отново, без ничия помощ, чарковете ми взеха да се наместват и пак да заприличвам на човек, ще рече, няма дъно човешкото търпило, човешката сила. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 188.

2. Разш. Сядам, разполагам се, настанявам се. После, когато седнаха и Стоил все още се наместваше, Влахов неохотно си спомни, че генералният директор това е той .. и наведе глава. А. Наковски, БС, 148. Буби пък се намества удобно до генерала и го пита с лицемерна загриженост дали ще има скоро война. Св. Минков, РТК, 142. Сяко отделение от ученичките влезе в своя клас

и намести са по своите места. Знан., 1875, бр. 19, 299.

3. Прен. Уреждам се, устройвам се удобно някъде (на пост, служба и под.); настанявам се, нареждам се. Презираха [селските учители] до смърт връстниците си, които купуваха места и вършачки или бягаха в градовете и се наместваха началници, директори .. в министерства и дирекции. О. Василев, Т, 99. Нямаше по-вредно и пакостно от туй, щото потвърждаванието .. на общинските съвети да се повери в ръцете на лица, .. които успяваха да се наместват в топлите гнезда на постоянните комисии. Бълг., 1902, бр. 518, 1. "Много англичани в русофобството си не виждат, че Австрия и Германия могат да станат много по-опасни за английските търговски интереси, отколкото Русия се надява някога да бъде, даже ако тя се наместеше в Цариград." С. Радев, ССБ I, 222. Става толкова време хлопам на хилядо порти — нищо .. Труди се и бай Филип да ме тури на бача — други се намести. Ив. Вазов, Съч. ХI, 92.

4. Остар. Настанявам се, отсядам. Оттам [от остров Лемнос] Евтимий ся върнал пак в България и ся наместил в монастиря Пещера, близо до Търново. Д. Душанов, ИПХЧ, 150. Когато ся наместили готите покрай Черно море, някои словене подпаднали под власт на готския крал Херманрика. Й. Груев, Лет., 1872, 209. // Постъпвам в училище или друго заведение. Има сега възможност да ся наместиш в Медико-хирургическата академия тука [в Москва]. АНГ I, 409. Освен дето връшах работа, за да ся наместиш нейде да ся изучиш, отвори ся още друго едно нечто, дето аз и не ся надеях. АНГ I, 408.

5. Остар. Получавам назначение за някакъв пост, длъжност. Пръво преобразование на училищата у нашия град е станало преди 31 години, когато ся намести в града ни учителя г-н А. Иванов. Ч, 1870, кн. 6, 174. Желал бих да ся наместя учител в някой град отвъд планината, като във Враца или в Плевен. АНГ I, 33. А когато ся опразни мястото на професора на арабский и еврейский язици, той сполучи да ся намести на това място. Й. Груев, СП (превод), 284.

6. Остар. и диал. Променям мястото, реда си; размествам се. А умножението и умалението на топлината произхождат от тия две причини, .. През лятото слънчевите зари докачват полегато северното полукълбо, а през зимата дохождат повише полегнати, кога ся намира Слънцето в тропика на Козерога; .. През зимата ся наместват двете причини обратно. Ив. Богоров, КГ, 33.

Намествам / наместя ребрата (костите, кокалите) на някого. Разг. Набивам, натупвам здравата някого. — Разкажи сега да видим какви золуми си направил, чии ребра си намествал, та си хукнал да се криеш. Д. Немиров, Б, 137. В Цветковата кръчма му [на Белчо] казаха, че кметът се заканва да му намести костите, задето го е предал на бегълците. К. Петканов, МЗК, 165.

Списък на думите по буква