НАМЀСТВАНЕ

НАМЀСТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намествам и от намествам се. Истината бе, че нямаше понятие от наместване на крака .. След дълго пъшкане, разтриване и дърпане най-после глезенът изпука тъй, че Сенко захапа устната си до кръв. К. Константинов, НДД, 116. Наместване върху фотьойл. Наместване на добра служба. Наместване на става.

Списък на думите по буква