НАМЀСТВАНИЕ

НАМЀСТВАНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Наместване. Първото приемно отделение приема ранените и има грижа за доброто им намествание, нахранвание, изгледвание на ранените, когато е нужно. И. Барабар, ОЛП, 33.

Списък на думите по буква