НАМЀСТЯ

НАМЀСТЯ. Вж. намествам, наместям, намещавам и намещам.

Списък на думите по буква