НАМЀТВАНЕ

НАМЀТВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от наметвам и от наметвам се; намятане1.

Списък на думите по буква