НАМЀТКА

НАМЀТКА1 ж. 1. Наметало (в 1 знач.). Размахваше [Драгомир] свилената си наметка и гледаше с надуто достойнство към войскарите, за да го поздравят. М. Смилова, ДСВ, 290. Той [дервишът] беше висок сух мъж на преклонна възраст с дълга бяла наметка и дванадесетоъгълна кожена шапка, нахлупена до веждите. Ст. Дичев, ЗС I, 10. Непознатият хвана стареца за широкото му пъстро джубе, .. При движението неговата наметка се свлече от раменете. Ст. Загорчинов, ДП, 266. Централното настоятелство на туристическата организация е одобрило за горна дреха на туристите една наметка от плат, що не пропуща влага. Бълг., 1902, бр. 509, 3. ● Обр. Хапнахме и се заловихме да стегнем ските, за да се спуснем по бялата наметка на планината. П. Стъпов, ЧОТ, 117.

НАМЀТКА

НАМЀТКА2 ж. При плетене — премятане на конеца върху иглата, без да се изплита, с което се увеличава броят на бримките; намятане. Противоп. свивка.

НАМЀТКА

НАМЀТКА3 ж. Диал. Бурен от семейство грапаволистни с големи заострени мъхнати листа и моравочервени гроздовидни съцветия, който расте по бунища и пущинаци; лепка, нахутка, шапово биле.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква