НАМЀТНА

НАМЀТНА. Вж. намятам1, наметвам и наметнувам.

Списък на думите по буква