НАМЀТНИК

НАМЀТНИК, мн. -ци, м. Диал. Натрапник; натуран, натурник.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква