НАМЀТНУВАМ

НАМЀТНУВАМ, -еш, несв. (остар. и диал.);намѐтна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. намѐтнат, св., прех. Намятам1, наметвам. наметнувам се, наметна се страд. и възвр.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква