НАМЀТНУВАНЕ

НАМЀТНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наметнувам и от наметнувам се; намятане1, наметване.

Списък на думите по буква