НАМЀШАНЕ

НАМЀШАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намешам и от намешам се; намесване1, намесяне1. Който си е скроил и намислил сам себе си да премахне, той лесно може ся измъкна и укри от всяко надглядвание и чуждо намешане. Лет., 1874, 173.

Списък на думите по буква