НАМЀЩАНЕ

НАМЀЩАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намещам и от намещам се; наместване, намещаване. Когато правен зъб връши работа, както го иска физиологията, тогава няма зачто да не си помогнем с такъво намещане на една част от тялото ни. Лет., 1974, 64.

Списък на думите по буква