НАМИНА̀ВАНЕ

НАМИНА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг.

Отгл. същ. от наминавам; отбиване, наобикаляне.

Списък на думите по буква