НАМИНУ̀ВАНЕ

НАМИНУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наминувам; наминаване.

Списък на думите по буква