НА̀МИСЪЛ

НА̀МИСЪЛ, мн. -сли, след числ. -съла, м. Остар. Книж. Замисъл. Ако събитието на престъплението не ся е извършило напълно, туря ся питание в каква степен е приведен в действие злий намисъл. ВП, 121.

Списък на думите по буква