НАМИШЛЯ̀ВАНЕ

НАМИШЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намишлявам; намисляне, намислюване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква