НА̀МКОГА

НА̀М-КОГА <СИ> и НА̀-КОГА <СИ> неопр. нареч. 1. За неопределено посочване на време, което говорещият не знае или не си спомня.

2. За неопределено посочване на време, което е известно на говорещия, но той не намира за нужно да го уточни, защото смята това за маловажно или се отнася с известно пренебрежение, недоверие към него.

Списък на думите по буква