НА̀МКОЛКО

НА̀М-КОЛКО <СИ> и НА̀-КОЛКО <СИ> неопр. местоим. Диал. 1. За неопределено посочване на количество, което говорещият не знае или не си спомня. Нам-колко си пари дали за нова кола.

2. За неопределено посочване на количество, което е известно на говорещия, но той не иска да го уточни, защото намира това за маловажно или се отнася с известно пренебрежение, недоверие към него.

3. Безразлично колко, колкото и да. Не се върна син ми да ме отмени — пък трябва пипане, тичане .. По нас сега никому не можеш се примоли, нам-колко да дадеш. П.Ю. Тодоров, И I, 96.

Списък на думите по буква