НАМЛА̀ТВАНЕ

НАМЛА̀ТВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от намлатвам и от намлатвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква