НАМНОЖА̀ВАМ

НАМНОЖА̀ВАМ, -аш, несв.;намножа̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. и диал. Увеличавам, умножавам, наспорявам. Видите, .., колко е нужно да знаете как да употребявате всичко, что имате, и с добра икономия да го намножавате. С. Радулов, НД (превод), 37. Лошите жени, виното, играта с карти и измамата намаляват имота и намножават потребите. Лет., 1871, 198. "А ние щем прибавим: Господ да наспори и намножи по всички блъгарски села такива попове и учители като поп Богдана и учителя Добря!" КН, 1873, 92. Един достоен настойник на пълзливите животни в Париж, който има голяма грижа да намножи и развъди тия животни, .., отгледва много бели мишки. Ч, 1975, кн. 1, 38. намножавам се, намножа се страд.

НАМНОЖА̀ВАМ СЕ несв.;намножа̀ се св., непрех. Само мн. и 3 л. ед. Увеличавам се, умножавам се. Дойде, .., та се запродава некое парче нива или ливада близо да нихната имовина, а дедо Дичо ще рече: .. Те, на, Господ ни наспорил, па се намножаваме, па мислим, нека се найде повечко, па ще дотребва, а? М. Георгиев, Избр. разк., 44. Където погледнеш: .. — все бук, .. След малко, обаче, и той е принуден да поотстъпи и да даде мегдан на друг един завоевател: елата... Но тоя неканен гост бързо-бързо се намножава, разтиква буковете, .. пропъжда ги надолу. Ив. Вазов, Съч. ХV, 10. Добри години се случиха, та ситен и едър добитък се намножи, житниците се напълниха, делвите, гърнетата и меховете също. Й. Попов, БНО, 6. Изорах черни угаре — / бащини ниви, дядови; / насеях царю, от сичко — / даде го Господ, роди са, / роди са и намножи са. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 152.

Списък на думите по буква