НАМО̀КРЯ

НАМО̀КРЯ. Вж. намокрям и намокрювам.

Списък на думите по буква