НАМОТА̀ВАНЕ

НАМОТА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намотавам и от намотавам се. По повърхността на сърдечника се намират специални процепи или езичета, които служат за закрепване на единия край на кинофилма преди намотаването на същия върху филмовата макара. Й. Венов и др., К, 22.

Списък на думите по буква