НАМО̀ТВАНЕ

НАМО̀ТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от намотвам и от намотвам се; намотаване.

Списък на думите по буква