НАМО̀ЧАНЕ

НАМО̀ЧАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от намочам и от намочам се; напикаване, попикаване, намочкване, намочване, напикване1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква