НАМРА̀ЗВАНЕ

НАМРА̀ЗВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намразвам и от намразвам се; намразяване, възненавиждане.

Списък на думите по буква