НАМРАЗЯ̀ВАНЕ

НАМРАЗЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намразявам и от намразявам се; намразване.

Списък на думите по буква