НАМРЪ̀ЖДВАМ

НАМРЪ̀ЖДВАМ, -аш, несв.; намръ̀ждя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Диал. Намръщвам, начумервам, навъсвам (Н. Геров, РБЯ).

НАМРЪ̀ЖДВАМ СЕ несв.; намръ̀ждя се св., непрех. Диал. Намръщвам се, начумервам се, навъсвам се. На гостенина, поп-Добревий приятел, очите играят, образът му свети от радост, а селский поп ся намръждил, потъмнял. Й. Груев, КН 4 (превод), 48. Той ще се намръжди, ще ти изплюе сума кални думи, за да може да ти оцапа тогова, когото ти си му похвалил. Ил. Блъсков, КУ, 30. Поиска да му придаде еще по един шилинг на седмица. Пил ся намръжди, зачтото му дойде тяжко. Й. Груев, СП (превод), 38.

Списък на думите по буква